Αγαπημένα

«Επάνω σ’ ένα σύννεφο ακουμπάω το φορτίο των αποσκευών μου»
(Vladimir Mayakovsky)

img_0697